ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH

Vyřídíme pro Vás jakékoliv povolení na úřadě

Provádíme inženýring = zastoupení při jednání s úřady a dotčenými orgány. Naší prioritou je maximální spokojenost klienta. V rámci „inženýringu“ je možné pro Vás zajistit veškerá povolení např. pro provedení stavby, vyjádření dotčených orgánů státní správy, zajištění technického dozoru na Vaší stavbě.

  • Zastoupíme Vás při veškerých jednáních s orgány státní správy

  • Vyřídíme stavebního povolení/ohlášení stavby

  • Zajistíme souhlas vašeho požadavku a různá vyjádření např. u PČR DI , vlastníka komunikace, města apod.

  • Vyřídíme zábory/povolení zvl. užívání komunikace (povolení umístění jeřábu, vysokozdvihu, kontejneru, lešení, výkopy, prodejní stánky, reklamy, kulturní a sportovní akce, vyhrazená parkovací místa- např. ZTP, povolení předzahrádky u restaurace apod.).

  • Navrhneme Vám DIO = dopravně-inženýrské opatření (návrh dopravního značení)

  • Dostali jste papír z úřadu a nerozumíte co píšou? Vysvětlíme a najdeme spolu řešení z vaší situace – např. když Vám úřad zastaví řízení, nebo něco nepovolí…. Napíšeme Vám odvolání.

  • Máte černou stavbu a chcete ji zlegalizovat? Najdeme spolu cestu, jak na to.